top of page

Wellness Warriors

Public·47 members
Vic Randolph
Vic Randolph

EWB MultiSim 2001


The NI Activation web site that is offered does not work for Multisim 2001. My hard drive crashed again and I had to reinstall. I tried entering my serial number but it comes back as invalid. I'm hoping they will respond to my email and once again supply me with yet another release code.
EWB MultiSim 2001Od wielu lat obserwujemy dynamiczny rozwój w zakresie układów cyfrowych. Zainteresowanie tym działem techniki wykazują nie tylko projektanci, ale również użytkownicy i hobbyści. Świadczy o tym m.in. coraz większa ilość witryn internetowych dotyczących szeroko rozumianej techniki cyfrowej, które zostały stworzone przez zawodowców i hobbystów. Dlatego też w artykule zostaną omówione elementy witryny internetowej jagat, która została powstała w Katedrze Automatyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni na potrzeby zajęć z techniki cyfrowej1. Witryna ta zawiera wiele ciekawych projektów przygotowanych między innymi przez studentów w czasie zajęć laboratoryjnych. Poprzez te projekty możliwa jest wymiana doświadczeń pomiędzy studentami oraz dobrze pojęta rywalizacja, co pozwala na stosowanie aktywizujących metod nauczania. Projekty zostały przygotowane z wykorzystaniem pakietów symulacyjnych Electronics Workbench 5.12 oraz Multisim 2001 (EWB) firmy Interactive Image Technologies.W artykule zostanie również omówiony program umożliwiający sprawdzenie wiedzy z zakresu techniki cyfrowej oraz zostanie zaprezentowana witryna czarny, która powstała w Akademii Morskiej w Gdyni w ramach pracy dyplomowej. Zawiera ona wiadomości teoretyczne z zakresu wybranych zagadnień z techniki cyfrowej oraz przykładowe symulacje.


W nauczaniu podstaw techniki cyfrowej celowe jest wykorzystanie oprogramowania umożliwiającego symulacje wybranych układów. Dlatego też na omawianej stronie internetowej zostały umieszczone wirtualne projekty, przygotowane z wykorzystaniem pakietów Electronics Workbench 5.12 oraz Multisim 2001. Technika cyfrowa jest dziedziną wiedzy, która wymaga odpowiednich wiadomości teoretycznych oraz praktycznych. Materiały dostępne w internecie ułatwiają zrozumienie nie tylko teorii, ale również zasad projektowania i budowania układów cyfrowych. Studenci swoje wiadomości teoretyczne muszą sprawdzić w warunkach rzeczywistych, dlatego też w tym przypadku niezbędne są zajęcia laboratoryjne. Studenci w czasie tych zajęć samodzielnie budują układy w środowisku rzeczywistym lub wirtualnym. Projekty układów muszą przygotować również w ramach pracy domowej przed przystąpieniem do zajęć. Bardzo często są to projekty, które można wykorzystać w praktyce, np. zegar sportowy, cyfrowy generator fali trójkątnej, układ sterowania światłami awaryjnymi w samochodzie, układ sterowania windą, reklama świetlna, układ generatora losowego, regulator prędkości obrotowej silnika, układ do transmisji danych, stoper, licznik rewersyjny czy różne przykłady rozwiązań sumatorów. Również często w czasie zajęć studenci budują symulatory określonych urządzeń, np. pralki automatycznej czy kuchenki mikrofalowej. Materiały dydaktyczne oraz projekty dostępne na stronie jagat doskonale ułatwiają studentom przygotowanie własnych projektów.


 • Rysunek 1. Nagłówek strony głównej witryny internetowej z zakresu techniki cyfrowejDo najważniejszych elementów witryny interentowej z zakresu techniki cyfrowej można zaliczyć:dział projektów, gdzie znajduje się duża (aktualnie ponad 400) baza projektów utworzonych z wykorzystaniem Electronics Workbench 5.12, Multisim 2001, języka programowania sprzętu Cupl;

 • dział downloads, gdzie znajdują się bezpośrednie odnośniki do wszystkich materiałów dostępnych dla studentów;

 • dział Technika Cyfrowa, podzielony na strony wykład, laboratorium i ćwiczenia, gdzie znajdują się informacje i materiały przydatne do poszczególnych typów zajęć, w tym projekty liczników pracujących w różnych kodach (synteza oraz symulacje);

 • aktualnie rozwijany dział Układy PLD, poświęcony jest układom programowalnym PLD;

 • zakładkę z informacjami o błędach występujących w pakietach EWB 5.12 oraz Multisim 2001;

 • pełną wersję Egzaminu z TC wraz z opisem jego działania;

 • zakładkę o nowościach na stronie;

 • mapę witryny, zawierającą bezpośrednie linki do wszystkich stron i działów serwisu;

 • stronę z informacjami dotyczącymi zasad korzystania z laboratoryjnego serwera plików.Na omawianej stronie jest również informacja o zasadach korzystania z serwera TC, na który studenci wysyłają projekty, zadania, sprawozdania niezbędne do zaliczenia przedmiotu. Materiały te są oceniane przez prowadzącego zajęcia, przy czym najciekawsze z nich są umieszczane na stronie internetowej. Studenci z prowadzącym zajęcia kontaktują się również za pomocą poczty elektronicznej. Do ciekawych elementów dostępnych na stronie należy także zakładka Pytania i odpowiedzi, gdzie student może uzyskać odpowiedź na najczęściej zadawane pytania. Znajdują się tam informacje dotyczące działania witryny (głównie konfiguracji przeglądarki internetowej), uruchamiania pakietów EWB 5.12 i Multisim 2001 oraz konfiguracji systemu Windows do obsługi plików wygenerowanych przez te pakiety (np. uruchamiania projektów EWB bezpośrednio, klikając na odnośnik na stronie WWW).


 • Składa się ona z następujących, głównych działów:Admin - dział administracji i zarządzania treścią niektórych stron serwisu;

 • Download - dział, z którego można pobierać różne pliki;

 • Forum - umożliwia komunikację między użytkownikami witryny;

 • Inne projekty - zawiera symulacje pochodzące z różnych programów;

 • Książki - omawia przykładowe, najbardziej wartościowe książki;

 • Linki - baza połączeń do stron o tematyce związanej z techniką cyfrową;

 • Mapa serwisu - przedstawia listę wszystkich podstron serwisu;

 • Multisim - zawiera symulacje wykonane w programie Multisim 2001;

 • Nowości - przedstawia ostatnie zmiany dokonane w treści witryny;

 • Teoria - zawiera opracowane przez dyplomanta materiały dydaktyczne z wybranych zagadnień techniki cyfrowej.Przykładowe tematy projektów omówione i zasymulowane w środowisku Multisim 2001 zostały przedstawione na rysunku 6.Rysunek 6. Przykładowe tematy projektów - symulacji w środowisku Multisim 2001


Witryna czarny posiada ponad 30 podstron. Każda, która omawia określony układ, składa się z następujących elementów: oznaczenia wejść i wyjść układu, przykładowych przebiegów czasowych, opisu budowy i zasady działania, tabeli prawdy, symulacji wykonanych w programie Multisim 2001, danych katalogowych w postaci pliku pdf.


Doświadczenia zdobyte w czasie projektowania omawianych witryn można wykorzystać do budowy stron internetowych z zakresu zagadnień pokrewnych, np. elektrotechniki, elektroniki, teorii obwodów. Należy również zaznaczyć, że oprogramowanie EWB 5.12 oraz Multisim 2001 zawiera mnóstwo elementów nie tylko z zakresu techniki cyfrowej. Jednak środowisko wirtualne jest sprawą raczej drugorzędną, można wykorzystać np. pakiet Circuit Maker 2000, Spice. Omawiane zagadnienia z pewnością są istotne dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą techniką, nie są to więc tylko sprawy lokalne. Współpraca osób zaintere-sowanych podobnymi zagadnieniami byłaby celowa. Na przeszkodzie stoją m.in. uregulowania prawne, a w zasadzie ich brak.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page